Bazaltoid – Nowa Cerekwia

Skały bazaltoidowe, występujące w obrębie Środkowoeuropejskiej prowincji bazaltowej rozciągają się na długości blisko 700km. W Polsce na odcinku kilkuset kilometrów naliczono około 320 odsłonięć, w których bezpośrednio na powierzchni można obserwować skały wchodzące w skład prowincji.

Skały występujące w Nowej Cerekwii są najdalej na wschód zlokalizowaną odkrywką bazaltoidów należących do środkowoeuropejskiej prowincji bazaltowej.

Bazaltoid z Nowej Cerekwii

Read more

Granitoid tatrzański – Zawrat (2159m n.p.m.)

Skały krystaliczne, w tym granitoidy, odsłaniają się w Karpatach Wewnętrznych w wielu miejscach obejmując swym zasięgiem znaczny obszar Tatr. Występujące skały krystaliczne budują najwyższe szczyty Tatr Wysokich jak również znaczną część Tatr Zachodnich. Zdecydowana większa część krystalniku Tatr Wysokich położona jest na terenie Słowacji. Wśród tatrzańskich skał krystalicznych, ze względu na ich wiek, można wyróżnić dwie grupy skał: starsze  skały metamorficzne pochodzenia osadowego oraz młodsze skały magmowe, granitoidowe, budujące Tatry Wysokie.

Skały magmowe reprezentowane są w Tatrach przez kilka typów skał granitoidowych. Do najpopularniejszego typu należą granitoidy o charakterze tonalitów i granodiorytów (tzw. granit tatrzański szary) budujące większość szczytów Tatr Wysokich.

granitoid_zawrat

Read more